UAB „AVE-MATROX“ – patyrusi, moderni ir dinamiška įmonė, turinti patikimą aukštos kvalifikacijos specialistų komandą, vykdančią šviesių naftos produktų priėmimo, sandėliavimo ir išdavimo darbus. Uždaroji akcinė bendrovė ”AVE-MATROX” finansinę-ūkinę veiklą pradėjo 1994 m. kovo mėnesį. Pagrindinė įmonės veikla – šviesių naftos produktų sandėliavimas.

Jonavos terminalas

1994 m. rugsėjį pradėtas eksploatuoti naujai įrengtas 1.200 m3 talpos šviesių naftos produktų terminalas Jonavoje. Buvo sudaryta terminalo nuomos sutartis su Suomijos koncerno „NESTE“ filialu Lietuvoje. 1995 m. gruodžio 31 d. terminale pastatytas ir pradėtas eksploatuoti 6.600 m3 talpos antžeminių rezervuarų parkas. Terminalo statybai vadovavo suomių specialistai.Per 2004 m. – 2013 m. terminalas pilnai modernizuotas: įdiegta automatizuota terminalo valdymo sistema TAMAS, įrengta naftos produktų garų rekuperacijos sistema, pastatyti rezervuarai ir įranga automatiniam multifunkcinių priedų, dažiklių bei biopriedų įpurškimui, įrengta autocisternų užpylimo kompiuterinė kontrolės sistema. 2014 m. pradėtas statyti ir 2015 m. priduotas eksploatacijai naujas 20.000 m3 talpos rezervuarų parkas. Šiuo metu bendra UAB „AVE-MATROX“ Jonavos šviesių naftos produktų terminalo talpa yra 27.800 m3. Visi terminalo pastatai, statiniai ir įranga atitinka Europos Sąjungos reikalavimus. Nuo 2003 m. lapkričio 13 d. terminale įsteigtas akcizais apmokestinamų prekių sandėlis Nr. LT0A07020007S.Aukštos kvalifikacijos įmonės vadovai, siekdami kuo geriau tenkinti klientų lūkesčius, mažinti poveikį aplinkai bei užtikrinti saugią darbo aplinką, savo darbe lanksčiai prisitaiko prie kintančios aplinkos, vadovaujasi optimaliais technologiniais sprendimais bei įsipareigoja:

  • profesionaliai, operatyviai ir kokybiškai vykdyti užsakovų keliamus reikalavimus;
  • ugdyti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbo kokybę, saugumą bei poveikį aplinkai;
  • nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją, sudaryti saugias darbo sąlygas, rūpintis nelaimingų atsitikimų ir susirgimų prevencija;
  • mažinti bendrovės veiklos neigiamą poveikį aplinkai, vykdyti taršos prevenciją, taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius išteklius;
  • vystyti ilgalaikius, pasitikėjimu grindžiamus santykius su darbuotojais, užsakovais, partneriais ir tiekėjais;
  • užtikrinti bendrovės veiklai taikomų kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų bei kitų įsipareigojimų vykdymą.

 

Paslaugos: naftos produktų terminalas, naftos terminalai, naf terminalai, kuro bazė, naftos produktai.

Virtualus turas 360

×

Kontaktai

UAB “AVE-MATROX”

Kęstučio g. 30, LT-44311 Kaunas, Lietuva
Tel.: +370 37 207416
Mob.Tel.: +370 698 54257
Faks.: +370 37 320855

info@ave-matrox.lt

UAB “AVE-MATROX”  Jonavos terminalas

Pramonės g. 38/Jonalaukio g. 1, LT-55198 Jonava, Lietuva
Tel.: +370 349 60666
Mob.Tel.: +370 698 53858
Faks.: +370 349 61069

sandelininkai@ave-matrox.lt

Orlov visual agency logo